Nadechněte se zhluboka!

Na měsíc listopad připadají dva významné dny. Třetí středu v měsíci (letos 20.11.) probíhá světový den boje proti chronické obstrukční plicní nemoci (=CHOPN) a třetí čtvrtek v měsíci (21.11.) se koná mezinárodní nekuřácký den.
Tyto dva dny spolu vlastně úzce souvisí, jak bude dále řečeno, kouření, které kromě jiného poškozuje právě dýchací cesty, je hlavní příčinou CHOPN.

Den boje proti CHOPN

Světový den boje proti CHOPN vyhlásila Světová iniciativa boje proti CHOPN poprvé v roce 2002. Cílem tohoto dne je upozornit na tuto nebezpečnou nemoc a poukázat na důležitost jejího včasného odhalení, které je základem úspěšné léčby. S chronickou plicní obstrukční nemocí se české republice léčí přes 250 tisíc lidí. Podle odhadů lékařů je však počet nemocných daleko větší. Předpokládá se, že u velkého počtu lidí nebyla tato nemoc diagnostikována, neboť nemocní přichází často k lékaři bohužel, až když je příznaky nemoci příliš obtěžují
a omezují v běžném životě, přitom právě včasná diagnostika a správná léčba jsou klíčové pro kvalitu a délku života nemocného.

Co to je CHOPN a jak vzniká?

Zdroj: http://www.plicni-skwarlo.cz/uzitecne-informace/chopn/

Chronická obstrukční plicní nemoc je vleklé zánětlivé onemocnění dýchacích cest, ty jsou trvale poškozovány a časem může dojít až k úplné destrukci plicní tkáně. V průduškách probíhá zánět a dýchací cesty se postupně zužují, zvyšuje se tvorba sekretu. Vlivem kouření dochází k trvalému poškození plicní tkáně a je destruována stěna plicních sklípků, trvale se zvyšuje obsah vzduchu v plicích. Hlavní příčinou vzniku této nemoci jsou různé průmyslové zplodiny a také právě tabák.

Jake jsou navenek příznaky CHOPN?

Na rozdíl od astmatu CHOPN postihuje osoby převážně středního až vyššího věku, většinou kuřáky, výskyt onemocnění stoupá s věkem. Nemocný trpí chronickým kašlem a vykašlává hustý hlen, typická je také dušnost, ta se projevuje zpočátku jen při námaze, v pozdějších stádiích i v klidu. Kromě poškození dýchací cest může docházet i k rozvoji dalších onemocnění 

a poškozování některých důležitých orgánů, například srdce, které při této nemoci bývá více zatěžováno.

Lze CHOPN vyléčit?

Chronickou obstrukční plicní nemoc nelze bohužel zcela vyléčit. Cílem je především zkvalitnit
a prodloužit život, zabránit celkové progresi onemocnění a snížit nemocnost. Základem je prevence = NEKOUŘIT a také vyhýbat průmyslovým zplodinám. To samé platí i po vzplanutí nemoci, odvyknout kouření je nezbytné.
K léčbě se používají především léky takzvaně úlevové, které pomohou nemocnému při dýchacích obtížích, dále se používají léky působící protizánětlivě a léky usnadňující rozpouštění a vykašlávání hlenu. Pro léčbu CHOPN je typické podávání léků inhalačním způsobem. Nezbytná je proto správná manipulace s inhalátorem a správná technika inhalace, aby byla zajištěna jednak účinnost přípravku a také minimalizováno riziko případných nežádoucích účinků. Při jakýchkoliv nejasnostech v souvislosti se správným inhalačním postupem se neváhejte zeptat lékaře či lékárníka.
V konečných stádiích jsou nemocní odkázáni na inhalaci kyslíku. Součástí léčby může být také nácvik autoregulace dýchání a plicní rehabilitace, jejímž cílem je zvýšit schopnost fyzické zátěže a celkové zlepšení kondice. V některých případech může být provedena i chirurgická léčba, tedy operace plic nebo dokonce jejich transplantace. Doporučováno je také očkování proti chřipce a pneumokokům.

Jak se CHOPN vyšetřuje?

Onemocnění lze zjistit nenáročnou metodou spirometrie, která stanoví naše plicní funkce. Pomoci při diagnostice může také krátký dotazník, na jehož základě lze usoudit, zda je dotyčný nemocný a v jakém stadiu onemocněni se případně nachází.

Česká sdružení pro nemocné s CHOPN

České občanské sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci (ČOPN)
Sdružení pacientů s CHOPN (SPCHOPN)
V naší republice působí tato dvě sdružení, která pomáhají zkvalitnit život nemocným s CHOPN, poskytují informace o tomto onemocnění, podporují vzdělání veřejnosti i lékařů v oblasti léčby CHOPN, snaží se také například zapojit nemocné do odvykací léčby kouření.
V rámci dne boje proti CHOPN, se můžete v některých obchodních centrech nechat bezplatně vyšetřit.
Informace o nemoci a o vyšetření, viz následující stránky zmíněných sdružení:
http://www.copn.cz/
http://spchopn.ppzdravi.cz/hlavni-stranka/

Mezinárodní nekuřácký den

Tento den zavedla Mezinárodní unie boje proti rakovině. V průběhu mezinárodního nekuřáckého dne probíhá několik akcí, které kuřákům a nejen jim připomínají, jaká nebezpečí
s sebou nese tento zlozvyk, nejen pro kuřáky samotné, ale i pro jejich okolí, které cigaretový kouř v blízkosti kuřáka vdechuje. V neposlední řadě upozorňuje také na škodlivost kouření
v přítomnosti dětí. Určitě platí známé heslo: KUŘ, BUDE TI HŮŘ! Kouření sice může kuřákovi krátkodobě navodit příjemný stav, ale dlouhodobého hlediska je kouření vlastně jen sebezničující proces. Nemalá část chorob nese stejný rizikový faktor, a to kouření, jsou to nemoci srdce a cév, dýchacích cest, nádorová onemocnění, vředové choroby…
Zdroj: http://elektrickacigareta.cz/

Jak přestat?

Kuřák si musí ujasnit své priority, stanovit cíl, mít pevnou vůli a hlavně CHTÍT! Důležitá je určitě podpora rodiny a blízkého okolí. Určitě věci nepomůže, jestliže odvykající osobu nebudeme brát vážně nebo jestliže neohleduplní přátelé budou před ní kouřit a nabízet, aby si také zapálila. K odvyknutí kouření mohou pomoci volně prodejné přípravky s nikotinem. Vyrábějí se v různých silách, důležité je začít užívat vyšší sílu a následně ji snižovat, novějším způsobem, jak se vyvarovat vdechování škodlivin, jsou také elektronické cigarety. Kromě nikotinových náplastí už existují speciální léky na odvykání kouření, které může předepsat lékař. Pomoci mohou také centra k prevenci a odvykání kouření.

Pár důležitých faktů, které vám jsou jistě povědomé, jsou povinnou součástí krabiček od cigaret:

 • Kouření způsobuje rakovinu!
 • Kouření vážně škodí Vám i lidem ve Vašem okolí!
 • Kouření může zabíjet!
 • Kouř obsahuje benzen, nitrosaminy, formaldehyd a kyanovodík!
 • Kuřáci umírají předčasně!
 • Kouření ucpává tepny a způsobuje infarkt a mrtvici!
 • Kouření způsobuje smrtelnou rakovinu plic!
 • Chraňte děti: nenuťte je vdechovat Váš kouř!
 • Váš lékař nebo lékárník Vám může pomoci přestat s kouřením!
 • Kouření je vysoce návykové, nezačínejte s ním!
 • Požádejte o pomoc při odvykání kouření: poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem!
 • Kouření je vysoce návykové, nezačínejte s ním!3
 • Kouření může zpomalovat krevní oběh a způsobuje neplodnost!
 • Kouření způsobuje stárnutí kůže!
 • Kouření v těhotenství škodí zdraví Vašeho dítěte!
 • Kouření může poškodit sperma a snižuje plodnost!
 • Zdroj: http://www.ovsem.net/ruzne/cigareta-kral-vsech-drog/
 • Kvůli kouření umírá na celém světě denně 13 500 lidí!
 • V ČR je 5000 nových případů rakoviny plic každý rok!
 • 9 z 10 kuřáků umírá na následky kouření!
 • Každá vykouřená cigareta zkracuje život o 5 minut!
 • Kuřáci mají 3x vyšší riziko infarktu myokardu než nekuřáci!
 • V ČR kouří cca. 40% populace, což znamená, že tím omezují většinu!
 • V cigaretách je asi 103 kancerogenů!
 • Po roce nekouření je riziko smrti z kouření o 50% nižší!
 • Kuřáci mají o 70% vyšší četnost srdečních chorob!
 • Příčinou každého pátého úmrtí v ČR je kouření!
 • Denně v ČR umírá 60 osob na nemoci z kouření!
 • Pasivní kouření usmrtí asi 120 osob v ČR ročně!

Stránky, které poskytují další informace a mohou pomoci kuřákům s odvykáním:


Použité zdroje:

 

Autor: Mgr. Lucie Hlinková

Nemáte oprávnění publikovat komentáře